Algemeen

Stichting Bieslanddagen en wie samenwerkt met stichting Bieslanddagen, houdt zich aan de algemene voorwaarden.

 • Wij respecteren de data privacy van al onze relaties.
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze partners vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
 • Wij zijn open over de data die wij van een bezoeker / gebruiker hebben opgeslagen.
 • Wij verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook.

Over ons

Stichting Bieslanddagen is de organisatie achter de Bieslanddagen. Je vindt ons op het volgende adres: Noordeindseweg, 2645 BC Delfgauw. Met privacy gerelateerde vragen kun je bij ons terecht via email info@bieslanddagen.nl. Je kunt via info@bieslanddagen.nl een verzoek indienen voor inzage, wijziging en / of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij info@bieslanddagen.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, partners, vrijwilligers en leveranciers) en voor verschillende doeleinden.

 • Van websitebezoekers leggen wij onder andere vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren.
 • Als donateur of sponsor hebben wij uiteraard meer informatie van je nodig. Daarom breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar. Overige gegevens waar geen bewaarplicht op rust verwijderen wij wanneer niet meer relevant.
 • Wanneer je betrokken bent bij de organisatie van de Bieslanddagen, bijvoorbeeld als locatiehouder of activiteitenaanbieder, gebruiken wij je gegevens om ervoor te zorgen dat alles rondom de organisatie goed verloopt. Wij bewaren je gegevens waar nodig zodat we je voor een nieuwe editie weer zouden kunnen benaderen.
 • Als je als bezoeker kaarten koopt voor de natuurvoorstelling slaan wij de verstrekte informatie op in ons klant-systeem. Hiermee regelen wij de betaling.
 • Als vrijwilliger verstrek je ons persoonlijke gegevens, om je een volgens jaar weer te benaderen.

Websitebezoekers

Bij het bezoek van deze website ontvang je cookies van Google Analytics. Dit zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc) en vanaf welk IP-adres. Er worden geen andere (tracking) cookies van derden geplaatst. Je kunt deze cookies zelf verwijderen. Mocht je voor onze en alle andere websites die je bezoekt het plaatsen van Google cookies willen blokkeren, dan is daar een simpele oplossing voor. Lees hier meer over.

Let op, het gebruik van bieslanddagen.nl wordt minder door het blokkeren van deze functionele cookies. Lees meer over ons cookiebeleid op de website.

Bezoekers die online een betaling doen

Wanneer je bij ons online kaarten of festivalbandjes koopt hebben wij uiteraard persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij je kaarten bij je kunnen afleveren en dat de betaling kan worden verwerkt. Hiervoor verwerken wij het volgende;

 • Je NAW
 • Je betalingsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bij het aanmaken van een account dien je akkoord te gaan met ons privacybeleid.

Donateur of sponsor

Wanneer je donateur of sponsor bent hebben wij meer gegevens nodig dan als je alleen bezoeker bent. Wij vragen je daarom om de volgende gegevens. Het gaat om:

 • Je NAW gegevens
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer

Deze gegevens slaan wij op in het systeem van de Bieslanddagen, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

Vrijwilligers

Als je vrijwilliger bent, dan verwerken we van jou de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contact- en telefoonnotities

De gegevens worden opgeslagen in e-mailsysteem van de Bieslanddagen.

Ondersteuning door derden

Om de organisatie van de Bieslanddagen in goede banen te leiden hebben wij ondersteuning nodig. Dit doen we met ondersteunende organisaties die, in opdracht van stichting Bieslanddagen, bepaalde werkzaamheden uitvoeren. In sommige gevallen verwerken zij, namens ons, persoonsgegevens. Al deze organisaties doen dit volledig in opdracht van de Bieslanddagen en werken ook volgens de standaarden die stichting Bieslanddagen oplegt.

Daarnaast kunnen wij je gegevens ook verstrekken aan partijen, die direct betrokken zijn bij de activiteit waarvoor je aanmeld. Als je bijvoorbeeld aanmeld voor een natuurvoorstelling boekt dan delen we je persoonsgegevens met deze partij. Deze partijen bepalen zelf hoe ze met je gegevens omgaan.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt. Je gegevens worden niet buiten Europa opgeslagen.

Algemene voorwaarden activiteiten

 1. De organisator heeft het recht om de activiteit te verplaatsen of te annuleren.
 2. Stichting Bieslanddagen heeft het recht om bij misbruik activiteiten te annuleren.
 3. Je kunt aangemelde activiteiten niet annuleren.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van de Bieslanddagen.